Photography  Ali İhsan Elmas

Photography Ali İhsan Elmas

Kurgucu. 

Kurguladığı işler uzun metraj filmler, belgeseller, kısa metraj filmler, reklamlar ve video art çalışmaları.
Çalıştığı filmler Berlinale, Toronto, Locarno, BFI London, Moskova, Tokyo, Roma, Saraybosna gibi festivallerde gösterildi.
Beş kurgu ödülüne sahip.


- 20. Uluslararası Adana Film Festivali - En İyi Kurgu ‘Gözümün Nûru’
- 25. Uluslararası Ankara Film Festivali - En İyi Kurgu ‘Gözümün Nûru’
- 9. Uluslararası Londra Yönetmenlerin Dünya Sineması Festivali - Yabancı Dilde En İyi Kurgu ‘Orman’
- 35. Uluslararası İstanbul Film Festivali - En İyi Kurgu ‘Kalandar Soğuğu’’
- 53. Uluslararası Antalya Film Festivali - En İyi Kurgu 'Genç Pehlivanlar'


Film Editor.

Edits feature films, documentaries, short films, commercials & art videos.
His works have been screened at Berlinale, Toronto, Locarno, BFI London, Moscow, Tokyo, Roma, Sarajevo film festivals' competitions.
Winner of five best editing awards.


- 20. International Adana Film Festival - Best Editing ‘Eye Am’
- 25. International Ankara Film Festival - Best Editing ‘Eye Am’
- 9. International London Filmmaker Festival of World Cinema - Best Editing of a Foreign Language Film ’The Jungle’
- 35. International Istanbul Film Festival - Best Editing ‘Cold of Kalandar’
- 53. International Antalya Film Festival - Best Editing 'Young Wrestlers'


İletişim / Contact

agaali (a) gmail.com